Responsive image

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)เปิดอ่านจำนวน 90 ครั้ง   วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2021   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15เปิดอ่านจำนวน 98 ครั้ง   วันศุกร์ 05 กุมภาพันธ์ 2021   ส่วนอำนวยการ


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th