Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ที่ ภน 1 (ผาตั้ง) ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2019