Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระเบียงแก้ว ห้วยทรายมาน บ้านห้วยเย็น ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th