Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็ก แบบพักแรม จำนวน 6 แห่ง ของหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 01 ตุลาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th