Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 9 รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 06 พฤศจิกายน 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th