Responsive image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 28 เมษายน 2021


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th