Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อส.59-05-02056-0466 และปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อส.ED.58-25-247 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 08 กันยายน 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th