Responsive image

จัดเจ้าหน้าที่ให้อยู่เวร-ยาม รักษาสถานที่ราชการ และการตรวจเวร-ยาม
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 29 พฤษภาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th