Responsive image

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th