Responsive image

พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
    ดอยหลวง
    ขุนแจ
    ภูซาง
    แม่ปืม
    ดอยภูนาง

พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ
    ลำน้ำกก
    ภูชี้ฟ้า
    ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
    ดอยผาช้าง
    เวียงลอ
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th