Responsive image

งบทดลองประจำเดือน

เปิดอ่านจำนวน 1 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2019


เปิดอ่านจำนวน 1 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2019


เปิดอ่านจำนวน 5 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันพุธ 16 มกราคม 2019


เปิดอ่านจำนวน 7 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันพุธ 16 มกราคม 2019


เปิดอ่านจำนวน 8 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 17 ธันวาคม 2018


เปิดอ่านจำนวน 10 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 17 ธันวาคม 2018


เปิดอ่านจำนวน 10 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 13 พฤศจิกายน 2018


เปิดอ่านจำนวน 9 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2018


เปิดอ่านจำนวน 6 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2018


เปิดอ่านจำนวน 6 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 26/09/2018


เปิดอ่านจำนวน 6 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 26/09/2018


เปิดอ่านจำนวน 6 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 26/09/2018


เปิดอ่านจำนวน 7 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 26/09/2018


เปิดอ่านจำนวน 8 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 10/05/2018


เปิดอ่านจำนวน 7 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 18/04/2018


เปิดอ่านจำนวน 8 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 20/03/2018


เปิดอ่านจำนวน 10 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 15/02/2018


เปิดอ่านจำนวน 6 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 19/01/2018


เปิดอ่านจำนวน 11 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 12/12/2017


เปิดอ่านจำนวน 9 ครั้ง วันที่ลงข่าว: 09/11/2017
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th

สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
93
เมื่อวาน
164
เดือนนี้
2,683
เดือนที่แล้ว
4,397
ปีนี้
7,080
ปีที่แล้ว
9,947