ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2561 นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันที่ลงข่าว: 14/03/2018

27 กุมภาพันธ์ 2561 นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย ออกตรวจร้านค้างาช้าง จำนวน 2 ร้าน ณ ตลาดเอื้องฟ้า ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยกำชับกำกับให้ร้านค้างาช้างทุกร้านปฏิบัติตาม พรบ.งาช้าง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด  ตามข้อสั่งการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ดำเนินการตรวจร้านค้างช้างให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมาย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำกับให้ร้านค้างาช้างทุกร้านปฏิบัติตาม พรบ.งาช้าง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด


รูปภาพเพิ่มเติม