ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
วันที่ลงข่าว: 14/03/2018

27 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย     นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ.   พลตรีสุรพงษ์ ดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ความมั่นคงกองทัพภาคที่ 3 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)   นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)และคณะตรวจเยี่ยมโครงการและมอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ    ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงรายจำนวน 124 ถุง ปลูกต้นมหาพรมราชินี จำนวน 1 ต้น มอบพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าตามแผนการปฏิบัติงาน ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีข้าว มีอาหาร มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างพอเพียง พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น


รูปภาพเพิ่มเติม