ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
วันที่ลงข่าว: 14/03/2018

28 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา    นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   นายจรูญ อิ่มเอิบสิน  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ.  พลตรีสุรพงษ์ ดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ความมั่นคงกองทัพภาคที่ 3 นายกมลไชย คชชา    ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)และคณะตรวจเยี่ยมโครงการและมอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 96 ถุง ปลูกต้น สารภี จำนวน 1 ต้น  ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าตามแผนการปฏิบัติงาน ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีข้าว มีอาหาร มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างพอเพียง พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น


รูปภาพเพิ่มเติม