ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
วันที่ลงข่าว: 14/03/2018

28 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  นายดนุชา สินธวานนท์เลขาธิการ กปร.   นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   นายจงคล้าย  วรพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  พลตรีสุรพงษ์  ดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ความมั่นคงกองทัพภาคที่ 3  นายกมลไชย คชชา    ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)  นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และคณะตรวจเยี่ยมโครงการและมอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ  ต.ปอ อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย จำนวน  63 ถุง ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งจำนวน  1 ต้น ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าตามแผนการปฏิบัติงาน ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีข้าว มีอาหาร มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างพอเพียง พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น


รูปภาพเพิ่มเติม