ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สวนรุกขชาติโป่งสลี
วันที่ลงข่าว: 25/12/2017

25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สวนรุกขชาติโป่งสลี  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ในชุมชน  โดยมีนายกมลไชย  คชชา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธาน และน.ส.รุ่งศรัณย์  ขันโท  หัวหน้าสวนรุกขชาติโป่งสลี ผู้กล่าวรายงาน  ความเป็นไปของโครงการฯ จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน  เป็นราษฎรบ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 ต.สันทราย  อ.เมือง จ.เชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม