ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น.นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15
วันที่ลงข่าว: 26/12/2017

26  ธันวาคม  2560  เวลา 13.00 - 14.30 น.นายกมลไชย คชชา  ผอ.สบอ.15  เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) รุ่นที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จัดโดยส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  และมี นายวิบูลย์    เรืองศรีศุภพงศ์  ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีราษฎรในพื้นที่ ตำบลร่มเย็น  เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน


รูปภาพเพิ่มเติม