ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
27-29 ธันวาคม 2560 ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2
วันที่ลงข่าว: 27/12/2017

27-29 ธันวาคม 2560 ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ค่ายเยาวชนต้นน้ำ” ณ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำมิน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 94 คน


รูปภาพเพิ่มเติม