ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
5 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. นายชัชชัย วงค์ฮู้ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้น
วันที่ลงข่าว: 05/01/2018

5 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. นายชัชชัย วงค์ฮู้ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตำบลดอนศิลาร่วมใจให้คลองสวยน้ำใส ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลดอนศิลา และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย และประชาชนจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน  ณ บริเวณสวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี พ.อ.สุวิทย์  วังยาว รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ร. ประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 900 คน


รูปภาพเพิ่มเติม