ผู้อำนวยการ สำนักฯ 15
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
ข่าวกิจกรรม
7 มกราคม 2561 เวลา 07.00-11.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงข่าว: 07/01/2018

7 มกราคม 2561 เวลา 07.00-11.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารของส่วนราชการ ประกอบด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พลโทวิจักขฐ์   สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายศิริ  อัคคะอัคร ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน  คณะข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด กอส. พลเอกเอเมนอู ตัวแทนจากประเทศเมียนมา นายอินคำ  แก้วนารี หัวหน้าห้องว่าการเมืองต้นผึ้ง ตัวแทน สปป.ลาว หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค  ฝ่ายปกครองจากท้องที่และท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ในท้องที่อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้

 กิจกรรมย่อยที่ 1  :  กิจกรรมปั่นอาสาไฟป่า ไทย – ลาว – เมียนมา (Golden Triangle Fire Volunteer Laos – Myanmar – Thai)  ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เส้นทางปั่นจักรยาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 4.5 กม.  และระยะทาง  38 กม. เริ่มปล่อยตัว เวลา  07.00 น. ซึ่งมีนักปั่นทั้ง 3 ประเทศ  นำโดย นายสมชาย  อารุณพง เป็นผู้นำนักปั่นจาก สปป.ลาว  นายจายหลงติ๊บ (เทียรี่น้อย) นำนักปั่นจากสหภาพเมียนมา และนายอุดม  ชัยชมพู ประธานชมรมจักรยานเชียงราย นำนักปั่นจากประเทศไทย เข้าร่วมปั่นในครั้งนี้กว่า  1,000 คน 

 กิจกรรมย่อยที่  2  :  กิจกรรมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า  มอบเสบียงอาหาร  และจัดทำแนวกันไฟ  ณ  บริเวณสวนป่าแม่มะ – สบรวก – อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เวลา  09.00 น. ในกิจกรรมมีเครือข่ายอาสาป้องกันไฟป่าร่วมพิธีจำนวน   1,200  คน ร่วมรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ  และเสวนาเพื่อการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง โดยการร่วมมือกันระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


รูปภาพเพิ่มเติม