Responsive image

25 เมษายน 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

25 เมษายน 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นางสาวธนัตชนก ชุ่มมงคล หัวหน้าชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ได้รับผลกระทบและเสียหายท้องที่บ้านแม่ลาวท่าสาย หมู่ที่ 4 และ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้สนับสนุนการขนส่งกระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง และซ่อมแซมมุงหลังคาบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลท่าสาย ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเสียหาย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th