Responsive image


5 กรกฎาคม 2564 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

5 กรกฎาคม 2564 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดำเนินการฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้ซักซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั้มหัวใจ (CPR) การทบทวนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสาธารภัยต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th