Responsive image


7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยนายดำรงค์ หาญภักดีนิยม หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำการถ่ายทำภาพยนตร์ของบริษัท เปสตัน ฟิล์ม จำกัด เรื่อง Thai Cave Rescueให้เป็นไปตามระเบียบ และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th