Responsive image


9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายจิรัฐฎ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ. พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8 แห่ง, หัวหน้าวนอุทยาน จำนวน 17 แห่งและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน, นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมประธานได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการตามในที่ประชุมแจ้งอย่างเคร่งครัด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th