Responsive image


13​ ตุลาคม 2564 เวลา​ 11.00​ น.​ นายพุทธพจน์​ คูประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​ 15​

13​ ตุลาคม 2564 เวลา​ 11.00​ น.​ นายพุทธพจน์​ คูประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​ 15​ พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการ​ส่วนอุทยาน​แห่งชาติ, ผู้อำนวยการ​ส่วนจัดการต้นน้ำ​ และคณะ​ ได้มาตรวจเยี่ยมรับฟังผลการปฏิบัติงาน​ และปัญหาอุปสรรค​ต่างๆ​ พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้กำลังใจในการปฏิบัติ​งานแก่เจ้าหน้าที่​ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกภูซาง​ และด่านชายแดนบ้านฮวก​ในเขต​ อุทยานแห่งชาติภูซาง​ ท้องที่ ต.ภูซาง​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th