Responsive image


13​ ตุลาคม 2564​ เวลา​ 16.00​ น.​ นายพุทธพจน์​ คูประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่ ​15

13​ ตุลาคม 2564​ เวลา​ 16.00​ น.​ นายพุทธพจน์​ คูประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่ ​15 พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการ​ส่วนอุทยาน​แห่งชาติ และคณะ​ ได้มาตรวจเยี่ยมรับฟังผลการปฏิบัติงาน​ และปัญหาอุปสรรค​ต่างๆ​ พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการปฏิบัติ​งานแก่เจ้าหน้าที่​ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th