Responsive image

4 ธันวาคม 2561 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 04 ธันวาคม 2018

4 ธันวาคม 2561 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความดี สร้างความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม จัดแสดงนิทรรศการมหกรรมการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับบริจาคถุงผ้าเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับใช้ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมไทย ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล นำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2561 มีอุทยานแห่งชาติที่ได้รับรางวับอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ทั้งสิ้น 13 แห่ง โดยอุทยานแห่งชาติภูซาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) ได้รับระดับดีมาก นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นตัวแทนอุทยานแห่งชาติภูซางเข้ารับรางวัล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th

สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
55
เมื่อวาน
274
เดือนนี้
6,439
เดือนที่แล้ว
7,396
ปีนี้
23,864
ปีที่แล้ว
9,947