Responsive image

28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.อุทยานแห่งชาติภูซาง
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 08 มกราคม 2020

28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.อุทยานแห่งชาติภูซาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562, แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์, ตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆแก่ราษฎรในชุมชน และรับแจ้งการถือครองพื้นที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง พร้อมนัดหมายการลงสำรวจพื้นที่ แก่ราษฎรบ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th