Responsive image

9 มกราคม 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 09 มกราคม 2020

9 มกราคม 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมผู้เข้าร่วม นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ฯ และส่วนต้นน้ำ นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ พร้อมหน่วยงานในสังกัด และนักเรียน ประชาชน จำนวน 600 คน ร่วมพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 นาย และเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 16 นาย จัดนิทรรศการ การตอบปัญหาเล่นเกมชิงรางวัล ของนักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า และกิจกรรมต่างๆบนเวที

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th