Responsive image

12 มกราคม 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 12 มกราคม 2020

12 มกราคม 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง และหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในท้องที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเดิน-ปั่น รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในท้องที่จังหวัดพะเยา และกิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษจากขยะ "จังหวัดพะเยา ประกาศสงครามขยะ เพื่อพะเยาสะอาด น่าอยู่" ณ ข่วงวัฒนธรรม กว๊านพะเยา และถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม