Responsive image

13 มกราคม 2563 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 13 มกราคม 2020

13 มกราคม 2563 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานสวดอภิธรรมศพนายอินทอน หมั่นไร่ พนักงานราชการ ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ณ บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th