Responsive image

24 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 24 มกราคม 2020

24 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน(ไทย-เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมด้วยผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ผู้แทนฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนักปั่นอาสาตรวจหาไฟ ณ สถานีขนส่งห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า จัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน(ไทย-เมียนมา) การเสวนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบเสบียงอาหารให้แก่กำลังพลดับไฟป่า การสาธิตการซ้อมดับไฟป่า เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th