Responsive image

29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 29 มกราคม 2020

29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 มอบหมายให้นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยนายประจักษ์ บัวแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ร่วมพิธีเปิดประชุมปฐมนิเทศชุดลาดตระเวณร่วม ประจำตำบล จังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P M 2.5) ประจำปี พ.ศ.2562-2563 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th