Responsive image

4 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 04 กุมภาพันธ์ 2020

4 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงฯ และสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง จำนวน 100 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา)ในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการบูรณาการจากส่วนราชการ หน่วยงาน รวมถึงประชาชนของทั้งสองประเทศ ทำการพัฒนาแนวกันไฟ ตั้งแต่บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสามแยกพระมหาเจดีย์ชนะศึก บ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งมีพันโทเปี๊ยะโส่งอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็ว ที่293 ประธานคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย(TBC) ฝ่ายเมียนมา ปลัดอำเภอท่าขี้เหล็ก ป่าไม้อำเภอท่าขี้เหล็ก ดับไฟป่าท่าขี้เหล็ก และราษฎรบ้านนาแก บ้านบะละหลวง บ้านสามปี บ้านผาขาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬามิตรภาพไทย-เมียนมา ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th