Responsive image

21 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 21 มิถุนายน 2020

21 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายจิรัฐฏ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ, นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8 แห่ง, หัวหน้าวนอุทยาน จำนวน 17 แห่ง, หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง, หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 11 แห่ง, หัวหน้าสวนรุกขชาติ จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 แห่งและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมและในการรับมอบนโยบายการเปิดการท่องเที่ยว โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุมกรมอุทยานแห่งชาติ ​สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ​สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช ​เป็นประธาน ณ ห้องประชุม​สำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุรัก​ษ์ที่​ 15 (เชียงราย)​ - ต่อจากนั้น นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวของหน่วยงานในสังกัด และขอให้กำชับการปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th