Responsive image

25 มิถุนายน 2563 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2020

25 มิถุนายน 2563 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) ทำการทดสอบระบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New normal (Test Run) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้อุทยานแห่งชาติต้องมีมาตรการที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงได้นำแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เข้ามาใช้งาน โดยจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ▪️ช่วงเช้าทดสอบที่หน่วยพิทักษ์ฯน้ำตกขุนกรณ์ และช่วงบ่าย ทดสอบที่หน่วยพิทักษ์ฯน้ำตกโป่งพระบาท โดยมีตัวแทนนายอำเภอ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนในพื้นที่ร่วมทดสอบ ผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th