Responsive image

22 กรกฎาคม 2563 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 22 กรกฎาคม 2020

22 กรกฎาคม 2563 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ จัดกิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้าจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานโครงการฯ ณ อบต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธี ภาคบ่ายจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณ พลับพลาทรงงาน จากนั้น นายอำเภอแม่สรวยตรวจเยี่ยมโครงการฯ ฟังบรรยายสรุป เจ้าหน้าที่เกษตรที่สูง แนะนำความรู้ด้านการเกษตรให้ราษฎรที่มาศึกษาดูงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th