Responsive image

26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2020

26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร หมู่ที่ 10 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 /นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ /นายบำรุง แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ /นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ /นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า /นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 /นายสันธาน มั่งคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 /นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง /นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง /นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย /พ.ต.อ.ธาตรี กุลวัฒน์ ผกก.สภ.พาน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน จำนวนกว่า 1,200 คน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกป่า จำนวน 100 ไร่ และทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 3 แห่ง โดยผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th