Responsive image

28 กรกฏาคม 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2020

28 กรกฏาคม 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ - เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป - เวลา 07.50 น.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทึ่ดีและพลังของแผ่นดิน - เวลา 08.25 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี - เวลา 10.30 น.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสักวิทยาคม หมู่ 16 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์กูล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี - เวลา 17.30 น.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th