Responsive image

7 กันยายน 2563 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 07 กันยายน 2020

7 กันยายน 2563 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยงานอนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยงานป่าสงวนแห่งชาติ และหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนนำในการประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย และภาคประชาชนในพื้นที่ในการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำและควบคุมไฟป่า และนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th