Responsive image

5 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 05 ตุลาคม 2020

5 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ ติดตามการรับสมัครโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน บ้าน บวกขอน ม.9,บ้านอ่าย ม.4และบ้านแม่เจดีย์ ม.3 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th