Responsive image

6 ตุลาคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 06 ตุลาคม 2020

6 ตุลาคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ให้การต้อนรับ นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ในการร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินพื้นที่ที่นำเสนอเป็นอุทยานมรดกอาเซียน วันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุทยานฯ โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th