Responsive image

11 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020

11 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ออกพบปะผู้ใหญ่บ้านประสานงานเครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลท่าสุด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th