Responsive image

21 ตุลาคม 2563 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 21 ตุลาคม 2020

21 ตุลาคม 2563 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในท้องที่จังหวัดพะเยา - เวลา 9.30 น. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พื้นที่ 5 ไร่ ท้องที่บ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ปืม จังหวัดพะเยา ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมมอบนโยบาย และให้กำลังในเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน - เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย และร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานพร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th