Responsive image

23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2020

23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 มอบหมายให้ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาทำความสะอาดระบบขนส่ง สาธารณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธี.

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th