Responsive image

30 ตุลาคม​ 2563 นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนอง
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2020

30 ตุลาคม​ 2563 นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ร่วมประชุมกับคณะผู้พัฒนาคุณภาพกาแฟ จากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ AMAZON พร้อมกับกลุ่มราษฎรผู้ปลูกกาแฟ ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟ เพิ่มโอกาสทางการตลาด แก่ราษฎรในโครงการฯ ให้สามารถผลิตกาแฟได้ตามมาตรฐานคุณภาพความต้องการของตลาด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th