Responsive image

5 พฤศจิกายน 2563 นายนิคม อิ่มเอิบ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 05 พฤศจิกายน 2020

5 พฤศจิกายน 2563 นายนิคม อิ่มเอิบ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง"การสร้างเครือข่าย" พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า(เสือไฟ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ร่วมดำเนินรายการและทำหน้าที่พิธีกร ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"จิตอาสา"ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th