Responsive image

5 พฤศจิกายน 2563 นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 05 พฤศจิกายน 2020

5 พฤศจิกายน 2563 นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่และราษฎรในโครงการฯร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงาน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในโครงการฯตามความเหมาะสม รวมถึงวางแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของราษฎรในโครงการฯต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th