Responsive image

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 05 พฤศจิกายน 2020

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563-2564 โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อประสานงานขอรับการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายพลังมวลชนเข้าร่วมแสดงผลงานและเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ซึ่งจะกำหนดเดินทางมาติดตามกิจกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th