Responsive image


ปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 08 ตุลาคม 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th